ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು

ವಿಷಯ

ವರ್ಷ

ಭಾಷೆ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

೨೦೧೫-೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

೩೬೯.೦೨ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

೨೦೧೫-೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

೪೫೪.೭೦ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೋಂದಣಿ ಸಾಪ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪುನರ್‌ ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು.

೨೦೧೫-೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

೪೦೮.೫೦ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

೨೦೧೩-೧೪

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

೪೬.೨೨ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

೨೦೧೨-೧೩

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

೭೪.೨೦ ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

೨೦೧೨-೧೩

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

೯೮.೦೨ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸಾಪ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದೀ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

೨೦೧೧-೧೨

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

‌೭೩.೯೭ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-02-2020 11:40 AM ಅನುಮೋದಕರು: Approver Ksuwssb