ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

-ಮೇಲ್

ಕೋಡ್

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್‌ ಹೆಬ್ಬಾರ್  ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು  

 

 080    -

ನಂ:207 & 206

2ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ

ಬೆಂಗಳೂರು

2

ಡಾ. ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಖತ್ರಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

secy-labour@karnataka.gov.in

080

22254894

22256368

ನಂ: 414, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

3

ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಿನಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 

ds_labour@yahoo.in

080

22035031

 -

ನಂ: 411, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

4

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಯಕ್

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 

jseclabour@gmail.com

080

22034773

-

ನಂ: 416, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-08-2020 11:24 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin