ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ (ಆಶಾದೀಪ ಯೋಜನೆ) ಸೊಸೈಟಿ

ವಿವರ

ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಆಶಾದೀಪ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

ಕಾಇ 327 ಎಲ್ಇಟಿ 2016

14-02-2019

ಕನ್ನಡ

೧.೩೧ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಶಾದೀಪ ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕಾಇ 327 ಎಲ್ಇಟಿ 2016

13-11-2019

ಕನ್ನಡ

 ೨.೧೧ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ (ಆಶಾದೀಪ ಯೋಜನೆ) ಸೊಸೈಟಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕಾಇ 327 ಎಲ್ಇಟಿ 2016

13-11-2019

ಕನ್ನಡ

 ೯೩೯.೫೫ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ (ಆಶಾದೀಪ ಯೋಜನೆ) ಸೊಸೈಟಿ ಬೈ-ಲಾ.

-

-

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 ೩.೮೯ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-01-2020 12:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver Ksuwssb