ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು

ವಿಷಯ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌
೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್‌ ವರದಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ೩.೧೯ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್‌ ವರದಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ೩.೩೨ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೨೦೧೬-೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್‌ ವರದಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ೩.೩೮ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೨೦೧೫-೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್‌ ವರದಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ೩.೭೧ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೨೦೧೪-೧೫ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್‌ ವರದಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ೮೬೮ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೨೦೧೩-೧೪ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್‌ ವರದಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ೦೧  ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೨೦೧೨-೧೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್‌ ವರದಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ೮೨೯ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೨೦೧೧-೧೨ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್‌ ವರದಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ೭೮೮ ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೨೦೧೦-೧೧ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್‌ ವರದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ೭೫೭ ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-01-2020 12:29 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver Ksuwssb