ಆಶಾದೀಪ ಯೋಜನೆ

ವಿವರ

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಆಶಾದೀಪ ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

ಕಾಇ 327 ಎಲ್ಇಟಿ 2016

01-01-2020

ಕನ್ನಡ

 ೫೭೦.೧೬ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ  ಘೋಷಿಸಿರುವ  ಆಶಾದೀಪ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕಾಇ 327 ಎಲ್ಇಟಿ 2016

22-07-2019

ಕನ್ನಡ

 ೩.೬೪ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಆಶಾದೀಪ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ಕಾಇ 327 ಎಲ್ಇಟಿ 2016

01-12-2018

ಕನ್ನಡ

 ೧.೩೫ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಆಶಾದೀಪ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ.

ಕಾಇ 327 ಎಲ್ಇಟಿ 2016

08-02-2018

ಕನ್ನಡ

 ೧.೭೨ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ  ಮತ್ತು ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾಇ 327 ಎಲ್ಇಟಿ 2016

03-07-2017

ಕನ್ನಡ

 ೩.೯೨ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-01-2020 12:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver Ksuwssb