ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

೦೧

ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೦೮.

೩೦-೧೨-೨೦೦೮

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

 ೯೦.೮೬ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೦೨

ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೦೯.

೨೮-೧೦-೨೦೦೯

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

 ೧೦೮.೫೬ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-02-2020 12:38 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver Ksuwssb